Grad Zagreb
23. Festival Sv. Marka

Program festivala

3. svibnja 2021., 20 sati 3. svibnja 2021., 20 sati 1. lipnja 2021., 20 sati termin naknadno

Hrvatski glazbeni zavod

Ivan Krpan, glasovir

Program :

Franz Liszt: Harmonies poétiques et religieuses
(Poetske i religiozne harmonije), S. 173

 

 

 

 

 

 

 

Hrvatski glazbeni zavod

Lucija Stilinović, flauta

Zrinka Ivančić–Cikojević, glasovir

Veronika Ćiković, harfa

Program:

Robert Schumann: Tri romance op. 94 za obou i glasovir (obr. Jean-Pierre Rampal)

Sergej Prokofjev: Sonata za flautu i klavir u D-duru, op. 94

Claude Debussy: Prélude à l'après-midi d'un faune (Preludij za poslijepodne jednog fauna),
za flautu i harfu (obr. Judy Loman)

André Jolivet: Chant de Linos (Linosova pjesma) za flautu i glasovir

 

Crkva Sv. Ivana 23. Pape Ulica Kriznog puta 111- Dubrava

Eva Šulić, violina

Festivalski orkestar
Filip Šljivac, dirigent

Program:

Maurice Ravel: Le Tombeau de Couperin (Couperinov grob)

Petar Iljič Čajkovski: Koncert za violinu i orkestar u D-duru, op. 35

 

 

 

 

 

In memoriam Vladimir Kranjčević

Wolfgang Amadeus Mozart: Requiem

U suradnji sa Hrvatskom radiotelevizijom

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Preuzmi .pdf

Program 2021.

Preuzmi .pdf

Medijski pokrovitelj i pokrovitelji Festivala

Jutarnji list
Gradski ured
Ministarstvo kulture
Hrvatski glazbeni zavod

Centar za kulturu i informacije Maksimir
Hrvatska radio televizija